Equitable Bank avvärjer the red team med omfattande Microsoft-säkerhetslösningar

Kanadas främsta helt digitala bank gjorde Microsoft Security till en hörnsten i sin säkerhetsstrategi. Equitable Bank stärkte inte bara sitt försvar mot cybersäkerhetsattacker. Den fick mycket mer säkerhet för mycket mindre. Läs mer. 
#microsoftsäkerhet 

Read More…