Få kontakt med kunderna genom den kanal de föredrar

Dagens säljteam behöver mer än traditionell automatisering av säljkåren för att kunna reagera på en oförutsägbar säljmiljö som omfattar snabbt förändrade köparpreferenser, plötsliga förändringar i affärsutsikterna och snabbt rörliga konkurrenter. Dynamics 365 Sales ger partners en adaptiv försäljningslösning som hjälper säljteamen att sätta kunderna i centrum. I mitten av lösningen finns ett adaptivt, intelligent system – förbyggt och redo att användas – som aktivt övervakar otaliga signaler och omvandlar dem till användbara insikter, så att säljteamen kan förutse köparnas behov och leverera friktionsfria köpupplevelser. Registrera dig för att hålla kontakten. Vi hjälper dig att samarbeta med kollegor för att öka intäkterna.

Read More…