Varför säljteam måste anpassa sig till prenumerationsekonomin

Abonnemangsekonomin blomstrar. Den stärker kunderna genom att undanröja hinder för inträde och tillhandahålla personligt anpassat innehåll. I dag är det vanligt att yngre konsumenter förväntar sig att betala en avgift med jämna mellanrum för att få tillgång till en produkt eller tjänst. Modellen har varit populär inom mjukvara och underhållning, men är numera vanlig inom resor, hälsa med mera. I denna Forbes-artikel får du veta vad cheferna säger om att eftersom det är lätt att säga upp en prenumeration är nyckeln till lönsamhet prenumerationens längd. Försäljningsteam måste ta till sig denna nya ekonomi och presentera ett unikt värdeerbjudande som skiljer dem från mängden. Fokus ligger nu på långsiktig tillväxt snarare än kortsiktiga intäkter.

Read More…