Microsoft 365 och Dynamics 365 Sales Professional – Bättre tillsammans del I

Det är viktigt att förstå kunderna när man anpassar försäljningen. I den här infografiken, som endast är avsedd för partners, visas hur man kan föra samtal med kunderna om nya Dynamics 365-applikationer, särskilt med säljare som riktar sig till små och medelstora företag. Gå före med en lista över särskiljande faktorer och tillhörande samtalsstarter som du kan använda för att ta upp dem. Lär dig mer om hur Microsoft 365 fungerar med Dynamics 365 Sales Professional när det gäller Outlook, Word, Teams, Excel, Power BI och SharePoint. Du får också en länk till en video om hur du kan påskynda digital försäljning med Dynamics 365. (Observera: den här infografiken är INTE avsedd för kundanvändning.)

Read More…