Tre sätt att minska kostnaderna genom anpassning av försäljning och marknadsföring

Många yrkesverksamma arbetar i en distribuerad arbetsmiljö, så även när kollegorna befinner sig på samma kontor är försäljning och marknadsföring ofta feljusterade. Helst skulle sälj- och marknadsföringskollegor använda samma lösning och dra nytta av varandras data och insikter. Organisationer som proaktivt anpassar sina strategier drar nytta av fördelarna – den uppenbara är den ökade digitala försäljningen. Läs den här e-boken som producerats av Microsoft om hur man genom att ha en konsekvent och sömlös upplevelse för kunderna när man säljer Dynamics 365 kan sänka kostnaderna för kundanskaffning och framför allt möjliggöra ökade intäkter. Prenumerera och håll kontakten. Ladda ner e-boken för att få information om de tre sätt på vilka anpassning av försäljning och marknadsföring gynnar köpare och säljare.

Read More…