Effektivisera arbetsflöden och påskynda försäljningen

Pandemin förändrade i grunden köp och försäljning inom B2B, eftersom 42 % av de amerikanska säljarna rapporterar att deras organisation har färre säljare än före COVID-19. Samtidigt har den genomsnittliga inköpskommittén vuxit från 11 till 17 medlemmar, men den tid som köparna spenderar med säljarna har sjunkit till 17 % – över 80 % av köparnas tid går åt till att göra efterforskningar på nätet och till att diskutera frågor internt. Microsoft har i grunden förändrat försäljningskulturen, och med hjälp av Activate Digital Sales-lösningsutrymmet kan du dra nytta av prioriterade ärenden för att låsa upp data för att upptäcka nästa möjlighet Registrera dig för att hålla kontakten. Vi hjälper dig att förstå kunderna så att du kan anpassa varje försäljning.

Read More…