The Total Economic Impact™ av Microsoft 365 för företag

Små och medelstora företag måste lyckas hantera många av de utmaningar för samarbete som större företag står inför – men med lägre budgetar.

Microsoft gav Forrester Consulting i uppdrag att genomföra en TEI-studie (Total Economic Impact™) och undersöka den potentiella avkastningen på investeringar (ROI) som små och medelstora företag kan uppnå genom att använda Microsoft 365.

Den här e-boken handlar om nio kunders investeringar i Microsoft 365 och de förbättringar av produktiviteten i hela organisationen och de minskade rese- och teknikutgifterna som detta har resulterat i.

Read More…