Hur Rockwell Automation använde Microsoft 365 för att stärka mer än ett sekel av framgång

Rockwell Automation, världens största företag inom industriell automation och information, är verksamt i mer än hundra länder och har mer än 23 000 anställda som arbetar med det uppkopplade företaget. Eftersom COVID-19 slog hårt mot tillverkningssektorn var Rockwells utmaning att hjälpa till att automatisera uppgifter och samarbeta mer. Rockwell anammade Microsoft 365, vilket hjälpte dem att snabbt övergå till distansarbete. När de anställda plötsligt arbetade hemifrån var säkerheten och tryggheten av yttersta vikt. Den inbäddade säkerhetsstrukturen i Microsoft Teams lindrade dessa farhågor och gjorde det möjligt för Rockwell att ta steget utan att missa ett ögonblick. Power BI gjorde det möjligt för dem att automatisera system, vilket sparade oräkneliga timmar av anställdas tid som de kunde lägga på andra innovationer.