Aktivera digital försäljning: Kom i kontakt med kunderna via den kanal de föredrar

Den globala pandemin gav plats för nya prioriteringar som formades av ett krisår (och lite till). I och med det allt snabbare hybridarbetet förstår säljarna nu att de måste hjälpa kunderna att bli bättre köpare. Men hur? Skiftet i B2B-inköp har omkonfigurerat B2B-försäljningen, och säljarna kan fokusera på att komma i kontakt med kunderna genom den mekanism de föredrar. Läs infografiken för att lära dig mer om hur man individualiserar försäljning i stor skala, inklusive sätt att frigöra data för att upptäcka möjligheter.

Read More…