Equitable Bank håller sin organisation säker med Microsoft

Equitable Bank (EQB), försöker driva förändring i kanadensisk bankverksamhet för att berika människors liv, och detta uppdrag handlar om en sak: förtroende.

När ett Cybersecurity-test från Mandiant Red Team avslöjade svagheter i dess säkerhetsförsvar vidtog EQB åtgärder. Den ersatte två säkerhets- och händelsehanteringslösningar med Microsoft Sentinel och distribuerade Microsoft 365 Defender-lösningar för att skydda endpoints, identiteter och applikationer.

Efter att ha upplevt förbättrade resultat i ett uppföljningstest vet EQB att det är på rätt väg. Med ett framgångsrikt samarbete fortsätter resan med Microsoft – och gemensam innovativ mot nya höjder.

Read More…