Aktivera digital försäljning: Fyra steg för att anpassa sig till den nya köparverkligheten

Kundresan har förändrats. Nästan alla B2B-utbyten sker digitalt i dag, och forskning visar att dagens köpgrupper är mer diversifierade än någonsin, med tusentals invånare som utgör den enskilt största B2B-köpargruppen. För att förbli relevanta måste säljare vägleda och samarbeta med kunder på distans, förstå sina kunder och stärka relationerna, optimera processer för att minska kostnaderna och hjälpa teamen att anpassa sig till snabbt föränderliga miljöer. Läs infografiken för att se punkter och snabba fakta om den nya köpverkligheten.

Read More…