Öka säkerheten samtidigt som du sparar pengar

Microsoft 365 ger en helhetssyn på säkerhet som hjälper dig att skydda identiteter, data, appar och enheter i lokala, molnbaserade och mobila miljöer. Microsoft 365 addresserar de fyra grunderna för datorsystemsäkerhet: Identitets- och åtkomsthantering, hotskydd, informationsskydd och säkerhetshantering. 

Se hur ditt företag kan skapa en säkerhetskultur samtidigt som du sparar pengar med Microsoft 365.

Read More…