Skapa mänskliga kontakter med Dynamics 365 Sales och LinkedIn Sales Navigator

Att skapa kontakt med kunderna och bygga förtroende för att skapa starka relationer är viktigt i dagens digitala era. Microsoft Dynamics 365 Sales och LinkedIn Sales Navigator har gått samman för att erbjuda en anpassningsbar lösning som förutser kundernas behov i takt med att de förändras. Med LinkedIn Navigators stora nätverk av beslutsfattare inom näringslivet kan du hitta rätt kunder, bättre förstå vad de bryr sig om och skapa kontakter på ett mer meningsfullt sätt. Sätt den mänskliga kontakten tillbaka i varje kundinteraktion.